Loading...
Đường dây nóng: 0212 743 837
Email:phonggiaoducms.sl@gmail.com

Danh sách các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mai Sơn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT TÊN TRƯỜNG Địa chỉ Website
1 Trường Tiểu học Chiềng Lương http://thchiengluong.gdmaison.edu.vn
2 Trường Tiểu học Chiềng Nơi http://thchiengnoi.gdmaison.edu.vn
3 Trường Tiểu học Cò Nòi http://thconoi.gdmaison.edu.vn
4 Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót http://thhatlot.gdmaison.edu.vn
5 Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2 http://thphiengcam2.gdmaison.edu.vn
6 Trường Tiểu học Phiêng Pằn http://thphiengpan.gdmaison.edu.vn
7 Trường Tiểu học và THCS Bình Minh http://th-thcsbinhminh.gdmaison.edu.vn
8 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ban http://th-thcschiengban.gdmaison.edu.vn
9 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn http://th-thcschiengchan.gdmaison.edu.vn
10 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Chung http://th-thcschiengchung.gdmaison.edu.vn
11 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Dong http://th-thcschiengdong.gdmaison.edu.vn
12 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Kheo http://th-thcschiengkheo.gdmaison.edu.vn
13 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Lương http://th-thcschiengluong.gdmaison.edu.vn
14 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Mai http://th-thcschiengmai.gdmaison.edu.vn
15 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Mung http://th-thcschiengmung.gdmaison.edu.vn
16 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung http://th-thcschiengsung.gdmaison.edu.vn
17 Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ve http://th-thcschiengve.gdmaison.edu.vn
18 Trường Tiểu học và THCS Chu Văn Thịnh http://th-thcschuvanthinh.gdmaison.edu.vn
19 Trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ http://th-thcshoangvanthu.gdmaison.edu.vn
20 Trường Tiểu học và THCS Mường Bằng http://th-thcsmuongbang.gdmaison.edu.vn
21 Trường Tiểu học và THCS Mường Bon http://th-thcsmuongbon.gdmaison.edu.vn
22 Trường Tiểu học và THCS Mường Chanh http://th-thcsmuongchanh.gdmaison.edu.vn
23 Trường Tiểu học và THCS Nà Ban http://th-thcsnaban.gdmaison.edu.vn
24 Trường Tiểu học và THCS Nà Bó http://th-thcsnabo.gdmaison.edu.vn
25 Trường Tiểu học và THCS Nà Sản http://th-thcsnasan.gdmaison.edu.vn
26 Trường Tiểu học và THCS Tà Hộc http://th-thcstahoc.gdmaison.edu.vn
27 Trường Tiểu học và THCS Tô Hiệu http://th-thcstohieu.gdmaison.edu.vn
28 Trường THCS 19-5 http://thcs19-5.gdmaison.edu.vn
29 Trường THCS Chất Lượng Cao http://thcschatluongcao.gdmaison.edu.vn
30 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nà Ớt http://th-thcsnaot.gdmaison.edu.vn
31 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phiêng Pằn http://th-thcsphiengpan.gdmaison.edu.vn
32 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Chiềng Nơi http://thcschiengnoi.gdmaison.edu.vn
33 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phiêng Cằm http://th-thcsphiengcam.gdmaison.edu.vn
I MẦM NON  
1 Trường Mầm non Chiềng Ban http://mnchiengban.gdmaison.edu.vn
2 Trường Mầm non Chiềng Chăn http://mnchiengchan.gdmaison.edu.vn
3 Trường Mầm non Chiềng Chung http://mnchiengchung.gdmaison.edu.vn
4 Trường Mầm non Chiềng Dong http://mnchiengdong.gdmaison.edu.vn
5 Trường Mầm non Chiềng Kheo http://mnchiengkheo.gdmaison.edu.vn
6 Trường Mầm non Chiềng Lương http://mnchiengluong.gdmaison.edu.vn
7 Trường Mầm non Chiềng Mai http://mnchiengmai.gdmaison.edu.vn
8 Trường Mầm non Chiềng Mung http://mnchiengmung.gdmaison.edu.vn
9 Trường Mầm non Chiềng Nơi http://mnchiengnoi.gdmaison.edu.vn
10 Trường Mầm non Chiềng Sung http://mnchiengsung.gdmaison.edu.vn
11 Trường Mầm non Chiềng Ve http://mnchiengve.gdmaison.edu.vn
12 Trường Mầm non Cò Nòi http://mnconoi.gdmaison.edu.vn
13 Trường Mầm non Cò Nòi 1 http://mnconoi1.gdmaison.edu.vn
14 Trường Mầm non Hoa Hồng http://mnhoahong.gdmaison.edu.vn
15 Trường Mầm non Mường Bằng http://mnmuongbang.gdmaison.edu.vn
16 Trường Mầm non Mường Bon http://mnmuongbon.gdmaison.edu.vn
17 Trường Mầm non Mường Chanh http://mnmuongchanh.gdmaison.edu.vn
18 Trường Mầm non Nà Bó http://mnnabo.gdmaison.edu.vn
19 Trường Mầm non Nà Ớt http://mnnaot.gdmaison.edu.vn
20 Trường Mầm non Nà Sản http://mnnasan.gdmaison.edu.vn
21 Trường Mầm non Phiêng Cằm http://mnphiengcam.gdmaison.edu.vn
22 Trường Mầm non Phiêng Pằn http://mnphiengpan.gdmaison.edu.vn
23 Trường Mầm non Tà Hộc http://mntahoc.gdmaison.edu.vn
24 Trường Mầm non Tô Hiệu http://mntohieu.gdmaison.edu.vn
Nội dung khác
TIN MỚI