Loading...
Đường dây nóng: 0212 743 837
Email:phonggiaoducms.sl@gmail.com
Văn bản
Số/ký hiệu 32
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Ngày Ban hành 15/09/2020
Ngày Hiệu lực 15/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


FILE_20200917_140000_32_2020_tt_bgddt.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 28
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Ngày Ban hành 04/09/2020
Ngày Hiệu lực 04/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Số/ký hiệu 666
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Ngày Ban hành 24/08/2020
Ngày Hiệu lực 24/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Số/ký hiệu 84
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày Ban hành 17/07/2020
Ngày Hiệu lực 01/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Nghị định 84.2020.NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 322
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Ngày Ban hành 06/02/2020
Ngày Hiệu lực 06/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Tệp kèm theo:

Số/ký hiệu 43/CĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Ngày Ban hành 28/01/2020
Ngày Hiệu lực 28/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


43_CD_BGDDT.signed.pdf
619 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 2268
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Ngày Ban hành 08/08/2019
Ngày Hiệu lực 08/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


2268_CT_BGDDT.Chi thi nam hoc 19-20.pdf
6 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


3421_BGDDT_VP. CV đầu năm học 19-20.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 3004/CT-BGDĐT
Cơ quan ban hành Văn bản cấp Trung ương
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký BGDĐT
Ngày Ban hành 15/08/2013
Ngày Hiệu lực 19/08/2013
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


3004ct-bgddt.pdf
278 KB Mở Xem Tải về
TIN MỚI