Loading...
Đường dây nóng: 0212 743 837
Email:phonggiaoducms.sl@gmail.com
Văn bản
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Long
Ngày Ban hành 12/04/2014
Ngày Hiệu lực 12/04/2014
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cấp trên phê duyệt.pdf
316 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 106
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Bùi Thị Ngọc
Ngày Ban hành 13/09/2023
Ngày Hiệu lực 13/09/2023
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Số/ký hiệu 204
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Thị Nụ
Ngày Ban hành 13/09/2023
Ngày Hiệu lực 13/09/2023
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Số/ký hiệu 622
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Vĩnh Hà
Ngày Ban hành 19/07/2023
Ngày Hiệu lực 19/07/2023
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Tệp kèm theo:

Số/ký hiệu 225
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Vĩnh Hà
Ngày Ban hành 27/03/2023
Ngày Hiệu lực 27/03/2023
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


255_27.3.23_cv ve viec pho bien quan triet tuyen truyen ve quy che thi hsg cap tinh.signed.signed.pdf
569 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


signed-139-qd ban hanh quy che thi hsg tinh bh.signed.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 35/KHCL-TH-THCS
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Hữu Dũng
Ngày Ban hành 11/04/2019
Ngày Hiệu lực 11/04/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CHIẾN LƯỢC PT 2020-2025 THTHCS CHIỀNG CHĂN (CHUẨN ).docx
81 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 514/KH-MNCB
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phùng Thị Hiền
Ngày Ban hành 27/12/2020
Ngày Hiệu lực 27/12/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


Hiền KHCL 21-25.docx
114 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 129/KHCL-MNCV
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Lê Bắc Dương
Ngày Ban hành 11/09/2019
Ngày Hiệu lực 11/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC 2019-2023 MN CV.doc
185 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 696
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 18/08/2022
Ngày Hiệu lực 18/08/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


696_18.8.22 De nghi tham gia y kien gop ý NQ HĐND tinh quy dịnh cac khoan thu HĐ GDCL.signed.signed.pdf
249 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


696_18.8.22 De nghi tham gia y kien gop ý NQ HĐND tinh quy dịnh cac khoan thu HĐ GDCL.signed.signed.pdf
40 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phùng Văn Hà
Ngày Ban hành 30/11/-0001
Ngày Hiệu lực 12/05/2012
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CHIẾN LƯỢC 2020-2025 TH-THCS MƯỜNG CHANH.docx
73 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


CHIẾN LƯỢC 2020-2025 TH-THCS MƯỜNG CHANH.docx
73 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 636
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 30/07/2022
Ngày Hiệu lực 30/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


636-30.7.22 Giấy mời dự Hội nghị giao ban đầu năm học..signed.signed.pdf
253 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


636-30.7.22 Giấy mời dự Hội nghị giao ban đầu năm học..pdf
172 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 351
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 20/04/2022
Ngày Hiệu lực 20/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


351-20.4.2022- vv triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.signed.signed.pdf
430 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


1410-BGDĐT-GDTC.pdf
842 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 244
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 21/03/2022
Ngày Hiệu lực 21/03/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


244-21.3.2022- vv thực hiện KH... Tuổi trẻ Sơn La... Vũ điệu kết đoàn.signed.signed.pdf
296 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


335 - kh - ttnth_0001.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 250
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 23/03/2022
Ngày Hiệu lực 23/03/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


250-23.02.2022-vv tổ chức ... ngày Nước, ngày Khí tượng, Chiến dịch Giờ TĐ năm 2022.signed.signed.pdf
473 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


1358-btnmt-tttnmt_signed-1.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 05/01/2022
Ngày Hiệu lực 05/01/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


14-05.01.2022-KH thực hiện Đề án... phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai....signed.signed.pdf
458 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


214. ke hoach pc giam nhe rui ro thien tai nganh gddt.signed.signed.pdf
477 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 1037
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 17/12/2021
Ngày Hiệu lực 17/12/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


1037-17.12.2021-vv tham gia cuoc thi ... CD Doi mu xinh-Bao ve chung minh.signed.signed.pdf
269 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


1286-The le cuoc thi.pdf
812 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 24/KH-TH-THCSMB
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Vũ Quỳnh Hương
Ngày Ban hành 12/07/2012
Ngày Hiệu lực 12/07/2012
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


KH chien luoc (2020-2025) TH&THCSMB.doc
315 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 850
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 15/10/2021
Ngày Hiệu lực 15/10/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


850-15.10.2021 vv tổ chức hưởng ứng Cuộc thi Biên cương tổ quốc tôi.signed.signed.pdf
425 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


4610_bgddt_gdcthssv bo gd dt.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 637
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 14/08/2021
Ngày Hiệu lực 14/08/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


637-14.8.2021 vv cung cấp thông tin, số liệu xây dựng đề án dạy tiếng DTTS (1).signed.signed.pdf
529 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


637-14.8.2021 vv cung cấp thông tin, số liệu xây dựng đề án dạy tiếng DTTS (1).signed.signed.pdf
119 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 595
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 27/07/2021
Ngày Hiệu lực 27/07/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


595-27.7.2021-vv cung cấp tài khoản và MK cho GV, CBQL... SGK CÁNH DIỀU lớp 2, 6.signed.signed.pdf
415 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


cv 589-vepic.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 487
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 15/06/2021
Ngày Hiệu lực 15/06/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


487-15.6.2021 vv đăng ký sân chơi Đấu trường Toán học VioEdu.signed.signed.pdf
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 354
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 09/05/2021
Ngày Hiệu lực 09/05/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


354-09.5.2021 Kế hoạch TK CT, SGK, CT GDPT 2018 đối với lớp 1 (2020-2021).pdf
464 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


354-09.5.2021 Kế hoạch TK CT, SGK, CT GDPT 2018 đối với lớp 1 (2020-2021).pdf
31 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 237
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 01/04/2021
Ngày Hiệu lực 01/04/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


237-01.4.2021 ve viec khao sat boi duong cac mo dun cho cbql gv ctgdpt 2018.signed.signed.pdf
506 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


237-01.4.2021 ve viec khao sat boi duong cac mo dun cho cbql gv ctgdpt 2018.signed.signed.pdf
88 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 103
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 22/02/2021
Ngày Hiệu lực 22/02/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


103-22.02.0201 vv thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 hk 2 năm học 2020-2021.pdf
551 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


103-22.02.0201 vv thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 hk 2 năm học 2020-2021.pdf
112 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 102
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 22/02/2021
Ngày Hiệu lực 22/02/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


102-22.02.2021 vv hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường.pdf
456 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm CV 102-bo-gd-va-dt-cv-huong-dan-trien-khai-phong-ngua-blhd-000.00.06.h52.pdf
4 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 89
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 10/02/2021
Ngày Hiệu lực 10/02/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


89-10.02.2021-về việc triển khai thực hiện ... người có công với cách mạng năm 2021.pdf
413 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm Công văn số 89-Kế hoạch số-49 cua-ubnd-tinh-000.00.06.h52.pdf
6 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 86
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 05/02/2021
Ngày Hiệu lực 05/02/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


86-05.02.2021 về việc tổ chức triển khai hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học từ 2020-2021.pdf
352 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm CV số 86-tổ chức triển khai hoạt động tin học cấp Tiểu học.pdf
451 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 85
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Tòng Thị Lý
Ngày Ban hành 05/02/2021
Ngày Hiệu lực 05/02/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


85-05.02.2021 về việc hướng dẫn sử dụng học bạ điện tử lớp 1, từ năm học 2020-2021.pdf
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 11/01/2021
Ngày Hiệu lực 11/01/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


16-11.01.2021 v.v dieu chinh ke hoach to chuc hoi thi gvdg cap th 2020 - 2021 signed.signed.pdf
541 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


16-11.01.2021 v.v dieu chinh ke hoach to chuc hoi thi gvdg cap th 2020 - 2021 signed.signed.pdf
124 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 06/2021
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 07/01/2021
Ngày Hiệu lực 07/01/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


06-07.01.2021 triển khai tổ chức Cuộc thi IOE kỳ thi cấp huyện.signed.signed.pdf
212 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


06-07.01.2021 triển khai tổ chức Cuộc thi IOE kỳ thi cấp huyện.signed.signed.pdf
40 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 948
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 25/11/2020
Ngày Hiệu lực 25/11/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


948-25.11.2020 về việc tham gia Giải thưởng (Gặp gỡ giáo viên lớp 1).signed.signed.pdf
433 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


24112020094354am-264-cdn-cspl-000.00.06.h52.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 886
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 26/10/2020
Ngày Hiệu lực 26/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


886-26.10.2020- về việc triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV-AIDS năm 2020.signed.signed.pdf
424 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 874
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 22/10/2020
Ngày Hiệu lực 22/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


874-22.10.2020 trien khai chuong trinh “thieu nhi viet nam ren luyen the thao - nang cao tri luc”.signed.signed.pdf
428 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 875
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 22/10/2020
Ngày Hiệu lực 22/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


875-22.10.2020 ve khao sat gv lop 1 thuc hien chuong trinh gdpt nam hoc 2020-2021.signed.signed.pdf
422 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 839
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 05/10/2020
Ngày Hiệu lực 05/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


839-05.10.2020 về việc giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học.signed.signed.pdf
404 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 826
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 02/10/2020
Ngày Hiệu lực 02/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


826-02.10.2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa thu, mùa đông và Covid-19.signed.signed.pdf
395 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 760
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 15/09/2020
Ngày Hiệu lực 15/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


760-15.9.2020 về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”.signed.signed (1).pdf
216 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 759
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 15/09/2020
Ngày Hiệu lực 15/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


759-15.9.2020 V.v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp Tết Trung thu 2020.pdf
434 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 741
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 10/09/2020
Ngày Hiệu lực 10/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


741-10.9.2020 V.v tăng cường quản lý việc trang thiết bị SGK và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.signed.signed.pdf
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 26
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Ngày Ban hành 26/08/2020
Ngày Hiệu lực 11/10/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


26 - TT 26 sua doi TT58 đánh giá học sinh THCS.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 734
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 08/09/2020
Ngày Hiệu lực 08/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


734-08.9.2020 V.v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.pdf
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 719
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 31/08/2020
Ngày Hiệu lực 31/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


719-31.8.2020-KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 25, ngày (Toàn dân PCCC) lần thứ 19.pdf
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 724
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 04/09/2020
Ngày Hiệu lực 04/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


724-04.9.2020-Vv tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19.signed.signed.pdf
433 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


cong-van-3323-bgddt-gdtc-2020-tuyen-truyen-bai-tap-the-duc-danh-cho-hoc-sinh.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 723
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 03/09/2020
Ngày Hiệu lực 03/09/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


723-03.9.2020 phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong trường học năm học 2020-2021.signed.signed.pdf
412 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 716
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 31/08/2020
Ngày Hiệu lực 31/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


716-31.8.2020 chuan bi va to chuc khai giang nam hoc 2020-2021.signed.signed.pdf
537 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 718
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 31/08/2020
Ngày Hiệu lực 31/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


718-31.8.2020-Vv thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 (1).signed.signed.pdf
609 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 709
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 31/08/2020
Ngày Hiệu lực 31/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


709-27.8.2020 hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.signed.signed.pdf
426 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 697
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 24/08/2020
Ngày Hiệu lực 24/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


697-24.8.2020 KE HOACH TRUYEN THONG GDMN.signed.signed_2.pdf
439 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 707
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 27/08/2020
Ngày Hiệu lực 27/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


707-27.8.2020 Hướng dẫn khai giảng 2020 - 2021.signed.signed.pdf
400 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 692
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 24/08/2020
Ngày Hiệu lực 24/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


692-24.8.2020 CV chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết và Covid-19 (1).signed.signed.pdf
548 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 679
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 19/08/2020
Ngày Hiệu lực 19/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


679-Cong van huong dan thuc hien cac che do 2020 (1).signed.signed.pdf
632 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 677
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 18/08/2020
Ngày Hiệu lực 18/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


677-18.8.2020 tăng cường triển khai Cổng TT ĐT.signed.signed.pdf
409 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 674
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 17/08/2020
Ngày Hiệu lực 17/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


674-17.8.2020 thay đổi thời gian tập huấn bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS hè 2020.pdf
354 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 657
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 06/08/2020
Ngày Hiệu lực 06/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


657-06.8.2020 tuyen truyen va phong chong thien tai duoi nuoc trong dip he 2020.pdf
551 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 655
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 05/08/2020
Ngày Hiệu lực 05/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


655-05.8.2020 tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19.pdf
589 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 575
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 24/06/2020
Ngày Hiệu lực 24/06/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 575- Tập huấn sử dụng SGK lớp 1, năm học 2020-2021.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 364
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 24/04/2020
Ngày Hiệu lực 24/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


364-Vv triển khai Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020.signed.signed.pdf
599 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


QĐ 02-THỂ LỆ TH SÁNG TẠO KĨ THUẬT LT 7, NĂM 2020.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 306
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 15/04/2020
Ngày Hiệu lực 15/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


306-KH Tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21-4) năm 2020.signed.signed.pdf
630 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 304
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 14/04/2020
Ngày Hiệu lực 14/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


304-14.4.2020 chuẩn bị các PA, KH giáo dục khi HS quay trở lại trường sau nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.pdf
640 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 287
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 11/04/2020
Ngày Hiệu lực 11/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


287-thực hiện Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình_ dạy học qua internet trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.signed.signed.pdf
250 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


287-thực hiện Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình_ dạy học qua internet trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.signed.signed.pdf
45 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 284
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 11/04/2020
Ngày Hiệu lực 11/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


284-Chỉ đạo tuyên truyền tránh vi phạm pháp luật.signed.signed.pdf
247 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


284-Chỉ đạo tuyên truyền tránh vi phạm pháp luật.signed.signed.pdf
41 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 283
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 11/04/2020
Ngày Hiệu lực 11/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


283-cuộc thi trực tuyến (Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam).signed.signed.pdf
243 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


CV 197-The-le-cuoc-thi-000.00.06.h52.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 271
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 07/04/2020
Ngày Hiệu lực 07/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


271-Vv hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.signed.pdf
447 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


1118-BGDĐT-Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.signed.pdf
546 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 262
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 02/04/2020
Ngày Hiệu lực 02/04/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


KH 262-02.4.2020.pdf
729 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 228
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 19/03/2020
Ngày Hiệu lực 19/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 228-Thực hiện hoạt động giáo dục trong điều kiện tăng cường phòng dịch Covid-19..pdf
273 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 235
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 19/03/2020
Ngày Hiệu lực 19/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 235 ngay 19.3.2020 Ngày nước thế giới.signed.signed.pdf
590 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 208
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 16/03/2020
Ngày Hiệu lực 16/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


208-16.3.2020 V.v báo cáo kết quả công tác đền ơn đáp nghĩa năm 2019; triển khai thực hiện năm 2020.pdf
604 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


208-16.3.2020 V.v báo cáo kết quả công tác đền ơn đáp nghĩa năm 2019; triển khai thực hiện năm 2020.pdf
81 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 210
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 17/03/2020
Ngày Hiệu lực 17/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


210-Học trên truyền hình và TC dạy học trực tuyến.signed.signed.pdf
295 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


210-Học trên truyền hình và TC dạy học trực tuyến.signed.signed.pdf
76 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 195
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 13/03/2020
Ngày Hiệu lực 13/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


195-13.3.2020 TANG CUONG CONG TAC PHONG, CHONG DICH COVID-19 TRONG TRUONG HOC.pdf
497 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 193
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 13/03/2020
Ngày Hiệu lực 13/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 193 ngay 13..3.2020 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên năm 2019-2020.signed.signed.pdf
279 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm theo Cv 193 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2019-2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 158
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 05/03/2020
Ngày Hiệu lực 05/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


KH 158-05.3.2020 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.pdf
798 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 150
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 03/03/2020
Ngày Hiệu lực 03/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


150-03.3.2020 tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.pdf
353 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm 150 -Cong-van-476-mt-vp-nhung-viec-can-lam-de-phong-chong-dich-covid-19-trong-truong-hoc.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 139
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 28/02/2020
Ngày Hiệu lực 28/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 139-28.02.2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD tiểu học học kỳ 2, năm học 2019-2020.pdf
738 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 142
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 28/02/2020
Ngày Hiệu lực 28/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


142-28.02.2020.pdf
446 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 134
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 28/02/2020
Ngày Hiệu lực 28/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


134-25.02.2020 Thực hiện KH giải tỏa hành lang ATGT đường bộ 2020.pdf
321 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm 134 (KH 51).pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 140
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 28/02/2020
Ngày Hiệu lực 28/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


140-28.02.2020 V.v tiếp tục cho học sinh nghỉ học và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-2019.pdf
779 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 129
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 25/02/2020
Ngày Hiệu lực 25/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


129-25.02.2020 Tập huấn công tác quản lý vận hành Cổng TTĐT.pdf
251 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 122
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 20/02/2020
Ngày Hiệu lực 20/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


122-20.02.2020 thực hiện Chỉ thị 03 CT-UBND tỉnh.pdf
450 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


03-CTUB tỉnh ngày 10-02-2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 123
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 20/02/2020
Ngày Hiệu lực 20/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


123-20.02.2020 thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên 2020.pdf
457 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 127
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/02/2020
Ngày Hiệu lực 21/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


127-21.02.2020 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở NGƯỜI 2020.signed.signed.pdf
278 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 126
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/02/2020
Ngày Hiệu lực 21/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


126-21.02.2020 Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thông năm 2020.signed.signed.pdf
285 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 119
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 18/02/2020
Ngày Hiệu lực 18/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


119-18.02.2020 HD một số nhiệm vụ trong thời gian HS nghỉ học phòng chống bệnh Covid-19.pdf
399 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 113
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 15/02/2020
Ngày Hiệu lực 15/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


113-15.02.2020 tuyên truyền HD phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho HS nghỉ học hết tháng 02.2020.pdf
470 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 110
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 14/02/2020
Ngày Hiệu lực 14/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


110-14.02.2020 Đon doc cuoc thi viet ve guong nguoi tot viec tot 2020.signed.signed.pdf
272 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 106
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 13/02/2020
Ngày Hiệu lực 13/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


106-Đăng kí lớp bồi dưỡng CBQL.signed.signed.pdf
291 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 105
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 13/02/2020
Ngày Hiệu lực 13/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


105-13.02.2020 CV thuc hien Thong tu 22.doc
64 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


TT 22.2019 Kèm CV 105.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 98/KH-PGDĐT ngày 12/02/2020
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 12/02/2020
Ngày Hiệu lực 12/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


98-12.02.2020 KH triển khai thực hiện PT Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.pdf
793 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 88/PGDĐT ngày 07/02/2020
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 07/02/2020
Ngày Hiệu lực 07/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


88-07.02.2020 V.v tiếp tục cho học sinh nghỉ học.pdf
438 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 79
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 06/02/2020
Ngày Hiệu lực 06/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


79-06.02.2020 V.v HD dạy bù đắp chương trình sau thời gian nghỉ phong dịch cúm Corona.pdf
617 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 60/KH-PGDĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 31/01/2020
Ngày Hiệu lực 31/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


60-31.01.2020 KH thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 60/KH-PGDĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 31/01/2020
Ngày Hiệu lực 31/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


60-31.01.2020 KH thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 70
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 05/02/2020
Ngày Hiệu lực 05/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


70-05.02.2020 V.v tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp.pdf
816 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 62/PGDĐT ngày 03/02/2020
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 03/02/2020
Ngày Hiệu lực 03/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 62-03.02.2020 Cho phép học sinh nghỉ học.pdf
367 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 53/PGDĐT 30/01/2020
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 30/01/2020
Ngày Hiệu lực 30/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


53-30.01.2020 Vv chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.pdf
983 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm CV 53 -43_CD_BGDDT.signed.pdf
619 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 48/PGDĐT 22/01/2020
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 22/01/2020
Ngày Hiệu lực 22/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


48-22.01.2020 về việc chăm sóc bảo vệ trẻ em.signed.signed.pdf
286 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 43
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 17/01/2020
Ngày Hiệu lực 17/01/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


TB 43-17.01.2020 Lịch trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.pdf
689 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 952
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 25/12/2019
Ngày Hiệu lực 25/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


952 - 25.12.2019 Hướng dẫn thực hiện NQ 123, 124 HĐND tỉnh.signed.signed.pdf
275 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm 952- 2397-HD NQ 123 ve khoang cach dia ban theo NĐ 116 (25.12.2019).pdf
516 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 944
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 23/12/2019
Ngày Hiệu lực 23/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


944-23.12.2019 HD thực hiện KH triển khai đề án “TT, PB, GDPL về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La..pdf
437 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 951
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 24/12/2019
Ngày Hiệu lực 24/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


951-24.12.2019 Tăng cường quản lý lễ hội xuân 2020.signed.signed.pdf
274 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 935
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 19/12/2019
Ngày Hiệu lực 19/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


935-19.12.2019 viết thư UPU.signed.signed.pdf
292 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


the-le-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu-lan-thu-49.pdf
163 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 930
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 17/12/2019
Ngày Hiệu lực 17/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


930-17.12.2019 Trồng cây phân tán tại các trường học nhân dịp Tết cổ truyền 2020 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.pdf
415 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 914
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 11/12/2019
Ngày Hiệu lực 11/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


914-11.12.2019 PGDĐT Vv phòng, chống rét đậm, rét hại.pdf
366 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 907
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 09/12/2019
Ngày Hiệu lực 09/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


907-09.12.2019 CV tang cuong phong chong bao luc xam hai tre em.doc
71 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


907-09.12.2019 CV tang cuong phong chong bao luc xam hai tre em.signed.signed.pdf
294 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 906
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 09/12/2019
Ngày Hiệu lực 09/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


906-09.12.2019 Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26.doc
43 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


906-09.12.2019 Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26.signed.signed.pdf
277 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 904
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 09/12/2019
Ngày Hiệu lực 09/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


904-09.12.2019 CV chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày hội QP toàn dân, Ngày QĐNDVN.signed.signed.pdf
282 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


904-09.12.2019 CV chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày hội QP toàn dân, Ngày QĐNDVN.signed.signed.pdf
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 889
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 02/12/2019
Ngày Hiệu lực 02/12/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


889-02.12.2019 GM dự khai mạc Cuộc thi KHKT 2019-2020.pdf
286 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 887
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 29/11/2019
Ngày Hiệu lực 29/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


887-29.11.2019 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT 2019-2020.pdf
965 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 877
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 26/11/2019
Ngày Hiệu lực 26/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


877-Công văn triển khai Công văn 2205.signed.signed.pdf
317 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


877-Công văn triển khai Công văn 2205.signed.signed.pdf
346 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 863
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 13/11/2019
Ngày Hiệu lực 13/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


863-13.11.19 triển khai chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2019-2020.pdf
521 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 834
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 01/11/2019
Ngày Hiệu lực 01/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


834-01.11.19 Xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi dùng chung năm học 2019-2020.pdf
409 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 859
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 13/11/2019
Ngày Hiệu lực 13/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


859-PGDDT 13.11.2019 (TTHTCĐ).pdf
940 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 853
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 11/11/2019
Ngày Hiệu lực 11/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


853-11.11.2019 thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.pdf
257 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm 853 -2013_-_CV_TRIEN_KHAI_THUC_HIEN_KL_HOI_NGHI_BCHDANG_BO_TINH_LAN_THU_18signedsigned_201910290827125450_000.00.06.H52.pdf
395 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 835
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 01/11/2019
Ngày Hiệu lực 01/11/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


835-01.11.2019-Đăng ký chỉ tiêu và tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục từ năm học 2019-2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


835-01.11.2019-Đăng ký chỉ tiêu và tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục từ năm học 2019-2020.pdf
28 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 787
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 18/10/2019
Ngày Hiệu lực 10/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


787-18.10.2019 HD triển khai thực hiện PT học tiếng Anh.pdf
926 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


787-18.10.2019 HD triển khai thực hiện PT học tiếng Anh.pdf
55 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 823
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 30/10/2019
Ngày Hiệu lực 30/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


823-30.10.19 hướng dẫn thực hiện KH 214-15.10.19 UBND tỉnh.pdf
540 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 814
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 25/10/2019
Ngày Hiệu lực 25/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


814-25.1.19 thực hiện an toàn sử dụng điện trường học.pdf
325 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


814-25.1.19 thực hiện an toàn sử dụng điện trường học.pdf
28 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 817
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 28/10/2019
Ngày Hiệu lực 28/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


817-THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỆ SINH ATTP.signed.signed.pdf
283 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


817-THÔNG BÁO TẬP HUẤN VỆ SINH ATTP.signed.signed.pdf
47 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 761
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 09/10/2019
Ngày Hiệu lực 09/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


761-09.10.19- Bù đắp kiến thức, tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục 2019-2020.pdf
378 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 772
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 14/10/2019
Ngày Hiệu lực 14/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


772. 14.10.2019-_Ke_hoach_BDTX 2019-2020.doc
131 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 742
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 04/10/2019
Ngày Hiệu lực 04/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


742- 04.10.19 KH THAM GIA TIẾNG HÁT NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN NĂM 2019.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 741
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 03/10/2019
Ngày Hiệu lực 03/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


741-03.9.2019 HD SINH HOAT CUM CHUYEN MON NAM HOC 2019-2020.doc
77 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


741-03.10.19 HD tổ chức SHCM 2019-2020.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 759
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 10/10/2019
Ngày Hiệu lực 10/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


759-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.signed.signed.pdf
277 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 639
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 10/09/2019
Ngày Hiệu lực 10/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


639 TB đường dây nóng.pdf
437 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 754
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 08/10/2019
Ngày Hiệu lực 08/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


754-08.10.19 Chọn cử GV,CBQL tiêu biểu.signed.signed.pdf
277 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 745
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 04/10/2019
Ngày Hiệu lực 04/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


745-04.10.19 KH tuyên truyền Luật Giáo dục.doc
48 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


745-04.10.19 KH tuyên truyền phổ biến luật GD.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 732
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


732- Triển khai KHTT đề án PTGDMN 2018-2025 và CTGDPT mới.pdf
3 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


732- Triển khai KHTT đề án PTGDMN 2018-2025 và CTGDPT mới.pdf
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 722
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 27/09/2019
Ngày Hiệu lực 27/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


722-27.9.19 Hướng dẫn Cuộc thi KHKT 2019-2020.pdf
1 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


4228-BGDDT-GDTrH_19.pdf
702 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 729
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 30/09/2019
Ngày Hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


729-30.9.19 TB kết quả ủng hộ xóa nhà tạm 2019.pdf
413 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


729-30.9.19 TB kết quả ủng hộ xóa nhà tạm 2019.pdf
36 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 692
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 21/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


692-21.9.19 KH kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.pdf
1 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


692-21.9.19 KH kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.pdf
21 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 656
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 13/09/2019
Ngày Hiệu lực 13/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


656-13.9.19 Hướng dẫn hiệm vụ GDTX 2019-2020.pdf
1 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


656-13.9.19 Hướng dẫn hiệm vụ GDTX 2019-2020.pdf
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 691
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 21/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


691-21.9.2019 HD thực hiện nhiệm vụ CNTT.pdf
690 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 710
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 24/09/2019
Ngày Hiệu lực 24/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 710-24.9.19 thực hiện Thông báo số 544 TB-SGDĐT ngày 16.9.2019.signed.signed.pdf
271 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


544_-_TB__201909160504395050.pdf
10 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 709
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 24/09/2019
Ngày Hiệu lực 24/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


TB 709 ngày 24-9-2019 Kết luận Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách 2019-2020.pdf
739 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 683
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 19/09/2019
Ngày Hiệu lực 19/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


683-19.9.19 báo cáo khảo sát HS L6 đầu năm 2019-2020.pdf
592 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


683-19.9.19 báo cáo khảo sát HS L6 đầu năm 2019-2020.pdf
13 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 690
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 22/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


690-21.9.2019 HD thực hiện nhiệm vụ GDTC, TT và y tế học đường năm học 2019-2020.signed.signed.pdf
308 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


690-21.9.2019 HD thực hiện nhiệm vụ GDTC, TT và y tế học đường năm học 2019-2020.signed.signed.pdf
68 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 688
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 21/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


688-20.9.2019 tham gia Chương trình Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam.signed.signed.pdf
278 KB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


Kèm 688 507_GDTD_2019_201909160145304240.pdf
703 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 689
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 21/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


689-20.10.19 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020.signed.signed.pdf
272 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 686
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 21/09/2019
Ngày Hiệu lực 21/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


686-21.9.19 DỰ TẬP HUẤN.signed.signed.pdf
273 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 672
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 17/09/2019
Ngày Hiệu lực 17/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


672-17.9.2019 Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật...2019-2021.pdf
2 MB Mở Xem Tải về

Tệp kèm theo:


672-17.9.2019 Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật...2019-2021.pdf
68 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 682
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Văn Phát
Ngày Ban hành 19/09/2019
Ngày Hiệu lực 19/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


CV 682-19.9.2019 khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí tại Sơn La.signed.signed (1).pdf
271 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 673
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Phạm Văn Khanh
Ngày Ban hành 17/09/2019
Ngày Hiệu lực 17/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

Tệp kèm theo:


673-17.9.19 Triển khai quy chế dân chủ......pdf
271 KB Mở Xem Tải về