Loading...
Đường dây nóng: 0212 743 837
Email:phonggiaoducms.sl@gmail.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MAI SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN HÈ NĂM 2019

 

          Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SGDĐT ngày 30/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên hè 2019;  Kế hoạch số 216-KH/HU ngày 19.7.2019 của Huyện uỷ Mai Sơn về bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2019 và Chương trình số 21-CTr/HU ngày 19.7.2019 về chương trình bồi dưỡng hè các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019; Kế hoạch số 504/KH-PGDĐT ngày 25/7/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn về tổ chức bồi dưỡng hè năm 2019.

        Ngày 05/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên hè 2019 từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở. Tham gia các lớp bồi dưỡng có 2.218 học viên là cán bộ quản lí, giáo viên thuộc 57 trường học trên địa bàn toàn huyện, được chia thành 06 cụm (trong đó: THCS 01 cụm, Tiểu học 02 cụm, Mầm non 03 cụm). Nội dung bồi dưỡng, gồm: Bồi dưỡng về chính trị (2,5 ngày); tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (0,5 ngày); bồi dưỡng chuyên môn (02 ngày).

Đồng chí Trần Đắc Thắng: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện triển khai Chuyên đề 2 tại Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Mầm non số 01

Toàn cảnh Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Tiểu học số 01

Đồng chí Vũ Tiến Đĩnh: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện- Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Chuyên đề 2 tại Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Mầm non số 02

Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Mầm non số 3

Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Tiểu học số 2

Cụm Bồi dưỡng chính trị cấp Trung học cơ sở

          Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 5-09/8/2019) các học viên được bồi dưỡng 2 nội dung bao gồm: Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn. Phần bồi dưỡng chính trị các học viên được tìm hiểu các vấn đề: Một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Đảng bộ huyện; các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 889-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

        Về bồi dưỡng chuyên môn được chia thành 3 phần tương ứng với 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS. Đối với cấp THCS tập trung vào chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới và GDPT theo môn học cấp THCS; Triển khai bồi dưỡng các nội dung khác theo quy định của Bộ giáo dục. Cấp Tiểu học với các chuyên đề: Bồi dưỡng về chuyên môn và kĩ năng cho giáo viên đảm nhận dạy lớp 1 năm học 2020-2021; nâng cao kỹ năng dạy các tiết đọc sách thư viện, tiết học kỹ năng sống cho CBQL, GV; vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới Vnen vào các hoạt động dạy học tích cực theo hướng đổi mới; tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế và áp dụng các phương pháp giáo dục mới phù hợp, hiện đại; bồi dưỡng các kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho CBQL, GV; bồi dưỡng các biện pháp, kỹ năng tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS…; hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới. Đối với cấp học Mầm non tập trung vào các chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non phù hợp với bối cảnh ở địa phương; hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm ở các cơ sở giáo dục mầm non: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non; vấn đề giới trong giáo dục mầm non; xử trí, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ; chăm sóc vệ sinh cho nhà trẻ …

        Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên, hàng năm nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực dạy học và giáo dục cho CBQL, giáo viên; đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện tiếp cận nội dung, Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Mặt khác, bồi dưỡng hè là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực cá nhân của giáo viên đáp ứng các yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập khu vực và quốc tế./.

                                                                        Nguồn: Phòng GD&ĐT Mai Sơn.

 

Nội dung khác
TIN MỚI